Kategorie: ASERBAIDSCHAN-GESETZE

2. April 2019 / / Allgemein

Harada yerləşməsindən və nədən ibarət olmasından asılı olmayaraq mənə məxsus bütün şəxslərdən, müəssisələrdən, idarələrdən, təşkilatlardan, o cümlədən bank orqanlarından, poçtdan və teleqrafdan, bütün əsaslar üzrə mənə çatası əmlakı, pulu, əmanəti, qiymətli kağızları, eləcədə sənədləri almağa, bank orqanlarından olan hesablar üzrə sərəncam verməyə, adımdan ərizə ilə müraciət etməyə, imza etməyə və bütün irəli gələn digər taprşırıq və hərəkətlərin yerinə yetirməyə etibar edirəm.

30. Dezember 2018 / / Allgemein
9. September 2017 / / Aserbaidschan