Allgemein

English-Azerbaijani phrases
  •                                                                                                       Greeting / Salamlama

Good morning – Sabahınız xeyir (Sabahynyz kheyir)

Good afternoon – Günortanız xeyir (Gunortanyz Kheyir)

Good evening – Axşamınız xeyir (Akhshamynyz kheyir)

How do you do? – Necəsiniz (Nejesiniz)

How are you?

Hello! Hi! – Salam! (Salam)

İ’m glad to see you – Sizi görməyimə şadam (Sizi gyormeyime shadam)

Thank you, very well – Sağ olun, hər şey yaxşıdır (Sagh olun, her shey yakhshydyr

How are you feeling? – Özünüz necəsiniz? (Ozunuz nejesiniz?)

I’m all right – Yaxşıyam (Yakhshiyam)

  •                                                                                                      Farewell / Vidalaşma

Good-bye – Sağ olun (Sagh olun)

Bye-Bye – Sağ olun (Sagh olun)

Good night – Gecəniz xeyirə qalsın (Ghejeniz kheyre galsyn)

See you soon – Görüşərik (Ghorusherik)

See you tomorrow – Saha kimi (Sabah kimi)

See you later – Hələlik (Heleiik)

İ hope we’ll meet again –  Ümid edirəm ki, biz yenidən görüşərik

I’ve enjoyed seeing you – Sizi görməyimə şad oldum (Sizi gormeyime shad oldum)

Come back soon – Tezliklə qayıdın (Tezlikle gayidin)

  •                                                                                                     Wishes / Arzu və istəklər

 Have a good time – Sağ-salamat (Sagh-salamat)

Good luck – Uğurlar (ughurlar)

All the best – Salamat qalın (Salamat qalyn)

Happy birthday to you – Ag gününüz mübarək (Ad gyunyunyuz mubarek)

Happy New Year – Yeni iliniz mübarək (Yeni iliniz mubarek)

My congratulations – Təbrik edirəm (Tebrik edirem)

Have a good  journey – Uğurlu yol (Ughurlu yol)

 

  •                                                                                                  Conversation / Söhbət

Excuse me… – Bağışlayın (Baghyshlayin…)

Sorry for interrupting you – Bağışlayın sözününüzü kəsirəm (Baghyshlayin sozunuzu kesirem…)

I would like to speak to you – Sizə sözüm var (Size sozum var)

 Are you very busy at the moment?  – Məşğulsunuz? (Meshgulsunuz?)

 Could you spare me a moment? – Bir neçə dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm? 

I’ll just like to tell you that… – Sizə sadəcə demək istəyirdim ki…

May İ ask you a question? – Sizdən söz soruşa bilərəm?

 

  •                                                                                                         Meeting / Tanışlıq 
 
Allow me to introduce Mr. Smith to you – Icazə verin cənab Smiti təqdim edim

Let me introduce you to him – İcazə verin sizi ona təqdim edim

May İ introduce myself – İcazə verin özümü təqdim edim

İ want you to meet Mrs. Aliyeva – Mən sizi  xanım Əliyeva ilə tanış etmək istəyirəm

My name is Jack – Mənim adım Cekdir

Have you meet Mrs. Lee? – Siz xanım Li ilə artıq tanışsınız?

Pleased to meet 

 

Countries & nationalities / Ölkələr və millətlər 

Language / Dillər

Job, profession / İş, İxtisas

Appearance / Xarci görünüş

Health / Sağlamlıq

At the airport / Aeroportda

In the railway station / Vağzalda

İn the street / Küçədə

Public transport / icti

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.