Allgemein

English-Azerbaijani phrases

Greeting / Salamlama

Good morning – Sabahınız xeyir (Sabahynyz kheyir)

Good afternoon – Günortanız xeyir (Gunortanyz Kheyir)

Good evening – Axşamınız xeyir (Akhshamynyz kheyir)

How do you do? – Necəsiniz (Nejesiniz)

How are you?

Hello! Hi! – Salam! (Salam)

İ’m glad to see you – Sizi görməyimə şadam (Sizi gyormeyime shadam)

Thank you, very well – Sağ olun, hər şey yaxşıdır (Sagh olun, her shey yakhshydyr

How are you feeling? – Özünüz necəsiniz? (Ozunuz nejesiniz?)

I’m all right – Yaxşıyam (Yakhshiyam)

 Farewell / Vidalaşma

Good-bye – Sağ olun (Sagh olun)

Bye-Bye – Sağ olun (Sagh olun)

Good night – Gecəniz xeyirə qalsın (Ghejeniz kheyre galsyn)

See you soon – Görüşərik (Ghorusherik)

See you tomorrow – Saha kimi (Sabah kimi)

See you later – Hələlik (Heleiik)

İ hope we’ll meet again –  Ümid edirəm ki, biz yenidən görüşərik

I’ve enjoyed seeing you – 

Countries & nationalities / Ölkələr və millətlər 

Language / Dillər

Job, profession / İş, İxtisas

Appearance / Xarci görünüş

Health / Sağlamlıq

At the airport / Aeroportda

In the railway station / Vağzalda

İn the street / Küçədə

Public transport / icti

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ich bin ein Inhaltselement. Klicke auf den Bearbeiten-Button, um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.