Etibarnamə və ərizələrin nümunələri – Almaniya

Print Friendly, PDF & Email

E T I B A R N A M Ə 

Berlin şəhəri                                                                   “11” noyabr 2011-ci il

Mən, Azərbaycan Respublikasının, Baki şəhəri, Qaradağ rayonu Məmmədov küçəsi ev 11, m. 9 ünvanda qeydiyyatda olan, Misalov Misal Misal oğlu/qızı (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2009-cu il tarixində ASAN2 tərəfindən verilmiş)

həmin etibarnamə ilə

Azərbaycan Respublikasın vətəndaşı, Baki şəhəri, Nizami rayonu Əliyev küçəsi ev 6, m. 4 ünvanında yaşayan, 11.11.1983-cü ildə doğulmuş, qardaşım Misalov Misal Misal oğluna (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2008-ci il tarixində Nizami RPİ tərəfindən verilmiş)

Harada yerləşməsindən və nədən ibarət olmasından asılı olmayaraq mənə məxsus bütün şəxslərdən, müəssisələrdən, idarələrdən, təşkilatlardan, o cümlədən bank orqanlarından, poçtdan və teleqrafdan, bütün əsaslar üzrə mənə çatası əmlakı, pulu, əmanəti, qiymətli kağızları, eləcədə sənədləri almağa, bank orqanlarından olan hesablar üzrə sərəncam verməyə, adımdan ərizə ilə müraciət etməyə, imza etməyə və bütün irəli gələn digər taprşırıq və hərəkətlərin yerinə yetirməyə etibar edirəm.

Həmin etibarnamə ilə səlahiyyətlər digər şəxsə verilə bilməz

Etibarnamə 3 (üç) il müddətində verilib və 11 noyabr 2014-cü ilədək qüvvədədir.

İmza:

Misalov Misal Misal oğlu/qızı

E T I B A R N A M Ə 

Berlin şəhəri                                                                “11” noyabr 2011-ci il

Mən, Azərbaycan Respublikasının, Baki şəhəri, Qaradağ rayonu Məmmədov küçəsi ev 11, m. 9 ünvanda qeydiyyatda olan, Misalov Misal Misal oğlu/qızı (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2009-cu il tarixində ASAN2 tərəfindən verilmiş)

həmin etibarnamə ilə

Azərbaycan Respublikasın vətəndaşı, Baki şəhəri, Nizami rayonu Əliyev küçəsi ev 6, m. 4 ünvanında yaşayan, 11.11.1983-cü ildə doğulmuş, qardaşım Misalov Misal Misal oğluna (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2008-ci il tarixində Nizami RPİ tərəfindən verilmiş)

Mənim adımdan Azərbaycan Respublikası müvafiq qurumlarına müraciət edərək mənə subaylıq haqqında arayışın alınması, bununla bağlı olaraq imza atmağa və bundan irəli gələn digər hərəkətləri etmıyi etibar edirəm.

Həmin etibarnamə ilə səlahiyyətlər digər şəxsə verilə bilməz

Etibarnamə 3 (üç) il müddətində verilib və 11 noyabr 2014-cü ilədək qüvvədədir.

İmza:

Misalov Misal Misal oğlu/qızı

E T I B A R N A M Ə 

Berlin şəhəri                                                                   “11” noyabr 2011-ci il

Mən, Azərbaycan Respublikasının, Baki şəhəri, Qaradağ rayonu Məmmədov küçəsi ev 11, m. 9 ünvanda qeydiyyatda olan, Misalov Misal Misal oğlu/qızı (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2009-cu il tarixində ASAN2 tərəfindən verilmiş)

həmin etibarnamə ilə

Azərbaycan Respublikasın vətəndaşı, Baki şəhəri, Nizami rayonu Əliyev küçəsi ev 6, m. 4 ünvanında yaşayan, 11.11.1983-cü ildə doğulmuş, qardaşım Misalov Misal Misal oğluna (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2008-ci il tarixində Nizami RPİ tərəfindən verilmiş)

Mənim adımdan Azərbaycan Respublikası müvafiq qurumlarına müraciət edərək mənə məhkumluq haqqında arayışın alınması, bununla bağlı olaraq imza atmağa və bundan irəli gələn digər hərəkətləri etmıyi etibar edirəm.

Həmin etibarnamə ilə səlahiyyətlər digər şəxsə verilə bilməz

Etibarnamə 3 (üç) il müddətində verilib və 11 noyabr 2014-cü ilədək qüvvədədir.

İmza:

Misalov Misal Misal oğlu/qızı

E T I B A R N A M Ə 

Berlin şəhəri                                                                   “11” noyabr 2011-ci il

Mən, Azərbaycan Respublikasının, Baki şəhəri, Qaradağ rayonu Məmmədov küçəsi ev 11, m. 9 ünvanda qeydiyyatda olan, Misalov Misal Misal oğlu/qızı (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2009-cu il tarixində ASAN2 tərəfindən verilmiş)

həmin etibarnamə ilə

Azərbaycan Respublikasın vətəndaşı, Baki şəhəri, Nizami rayonu Əliyev küçəsi ev 6, m. 4 ünvanında yaşayan, 11.11.1983-cü ildə doğulmuş, qardaşım Misalov Misal Misal oğluna (ş/v AZE No: xxxxxxxx, 11.11.2008-ci il tarixində Nizami RPİ tərəfindən verilmiş)

xx.xx.xxxx-ci il tarixində, Fransanın Paris şəhərində anadan olmuş oğlumuz (qızımız) Misalov Misal Misal oğlunun və xx.xx.xxxx-ci ildə Almaniyanın Berlin şəhərində anadan olmuş qızımız Misalova Misal Misal qızının Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çixarmağa, o cümlədən onunla birlikdə Almaniya Federativ Respublikasına gəlmələrinə etibar edirəm.

Həmin etibarnamə ilə səlahiyyətlər digər şəxsə verilə bilməz

Etibarnamə 3 (üç) il müddətində verilib və 11 noyabr 2014-cü ilədək qüvvədədir.

İmza:

Misalov Misal Misal oğlu/qızı

Ə R İ Z Ə

Mən, xx.xx.xxxx-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş Misalov Misal Misal oğlu/qızı (Pasport Pxxxxxxx) xx.xx.xxxx-ci il təvəllüdlü (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE No. Xxxxxxxx) bacım Misalova Misal Misal qızına məxsus Misal şəhəri, Misal rayonu, Misal küçəsi ev xx, mənzil xx ünvanında yerləşən mənzilin satılmasına etiraz etmirəm.

İmza:                                                                                     Misalov Misal Misal oğlu/qızı

Tarix: xx.xx.xxxx

Azərbaycan RespublikasınınAlmaniya Federativ Respublikasındakı Konsulluq bölməsinə

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Misalova Misal Misal qızı tərəfindən

 

Ə R İ Z Ə

Yazıb Sizdən xahiş edirəm, 11. noyabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Misal şəhərində anadan olmuş qızım Misalova Misal Misal qızına Fərdi İdentifikasiya nömrəsinin alınmasında köməklik göstərəsiniz.

Əlavə edilir: Əliyeva Gülnarə Ramiz qızının doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti

İmza:                                      Misalova Misal Misal qızı

Tarix:                                      xx.xx.xxxx

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xx.xx.xxxx-ci il təvəllüdlü, Misal şəhəri, Misal küçəsi ev xx ünvanında qeydiyyatda olan Misalov Misal Misal oğli/qızı, Nizami RPİ tərəfindən xx.xx.xxxx-ci il tarixində verilmiş AZE No. Xxxxxxxx saylı Şəxsiyyət vəsiqəsinin sahibi tərəfindən

 

Ə R İ Z Ə

 

Yazıb bildirirəm ki, qeydiyyatda olduğum, Misal şəhəri, misal küçəsi ev xx ünvanında yerləşən fərdi yaşayış evinin satılmasına etiraz etmirəm.

İmza,

Misalov Misal Misal oğlu/qızı          

Tarix:

Yer:

Azərbaycan RespublikasınınAlmaniya Federativ Respublikasındakı Konsulluq bölməsinə

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Misalov Misal Misal oğli/qızı, Nizami RPİ tərəfindən xx.xx.xxxx-ci il tarixində verilmiş AZE No. Xxxxxxxx saylı Şəxsiyyət vəsiqəsinin sahibi tərəfindən

D Ə V Ə T N A M Ə

Mən, Misalov Misal Misal oğlu/qızı AFR vətəndaşı olan, xx.xx.xxxx-ci il təvəllüdlü, xxxxxxxxx nömrəli pasportun sahibi Max Mustermannı Azərbaycan Respublikasına dəvət etməyimlə bağlı olaraq ona viza rəsmiləşdirilməsini xahiş edirəm. Bildirirəm ki, səfərlə bağlı bütün xərclər mənim tərəfimdən ödəniləcək.

İmza: 

Misalov Misal Misal oğlu/qızı          

Tarix:

Yer:

Əlavə edilir: Mənim Ş/v-in ə Mustermannın pasportunun

Azərbaycan RespublikasınınAlmaniya Federativ Respublikasındakı Konsulluq bölməsinə

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Misalova Misal Misal oğli/qızı tərəfindən

Ə R İ Z Ə

Yazıb Sizdən xahiş edirəm, mənim subay olmağın haqqında arayışın Azərbaycan Respublikasınının müvafiq təşkilatlarından əldə edilməsində köməklik göstərəsiniz.

Əlavə edilir: şəxsiyyəti təstiq edən sənədlərinin surəti.

İmza: Misalov Misal Misal oğlu/qızı

Tarix:

Yer

📌   31 March Genocide of Azerbaijanis