Mutallim Mutallimov
  1. Orta Mahur
  1. Mirza Huseyn Segahi
  1. Bayati-shiraz