Mutallim Mutallimov

  Mashadi Mammad Farzaliyev - Mugham