Murshud Mammadov

Bayati-shiraz Rast Mansuriyya

Vahid Abdullayev

Zabul – segah Bayati-shiraz Qarabag shikastasi

İslam Rzayev

Cahargah   Zabul təsbifi   Basta – Nigar təsnifi