Yagub Mammadov

  1. Zabul Segah

2. Rast

3. Mirza-Huseyn segahi

4. Mansuriyya