• Qarabağ atları Almaniyada – reportaj

    Şəkil: azadlıq.orgHazırda Almaniyanın Frankfurt şəhərində Verena Solian adlı xanımın rəhbərliyi ilə “Qarabağ atlarının dostları” klubu da fəaliyyət göstərir. Bu qadının təşəbbüsü ilə Almaniyada Qarabağ atların kataloqu dərc olunub. Eyni zamanda qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Verena Solian Almaniyanın Qinsxaym şəhərində “Qarbağ atlarının dostları” klubunun sədri qismində Qarabağ atları cinsinin yetişdirməsi ilə məşğuldur. Solian Azərbaycanın Qarabağ atlarına təsadüfən rast gəldiyini qeyd edir və bildiri ki, “Mənim o biri atım olmüşdür və mən yenisini axtarırdım. Bir elan qəzetində rus atına rast gəldim və bu məndə maraq oyatdı”. Solian qeyd edir ki, beləliklə o bu atı əldə edib sonradan müəyyən etdi ki, bu rus deyil azərbaycan atıdır. 1994-cü ildən bəri xanım Solian yox…